EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Päivitetty 10.04.2024.

 

1. Rekisterin nimi

Fix My Bike:n asiakas- ja huoltorekisteri.

 

2. Rekisterinpitäjä

Fix My Bike
Y-tunnus: 2774209-8
Postiosoite: PL 55, 00811 Helsinki

 

3. Yhteystiedot rekisteriä ja tietosuoja-asioita koskevissa asioissa

Fix My Bike, puh. 045 261 0300, info@fixmybike.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpidon ja pyörähuoltopalveluiden tarjoamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi tallennetaan rekisteriin asiakkaan mahdollisesti myöntämä markkinointilupa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat henkilön suostumus, henkilön tekemä toimeksianto, lainsäädännöstä johtuvat vaatimukset sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

5. Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: henkilön nimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, toimeksiantoon liittyvät tiedot (pyörän merkki, malli, runkonumero ja huoltohistoria), markkinointilupa. Arkaluonteisia henkilötietoja ei käsitellä eikä tallenneta rekisteriin.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tarjouspyynnön, toimeksiannon tai kanta-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta viimeisestä asiakaskontaktista lukien.

 

8. Automatisoitu profilointi ja päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja (sähköpostiosoite, nimi) voidaan siirtää uutiskirjeiden lähettämistä varten Suomessa toimivalle uutiskirjepalveluita tarjovalle yritykselle, mikäli henkilö on antanut markkinointiluvan.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan säilyttää pilvipalveluissa (esim. Dropbox, Office 365), joiden palvelimet saattavat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

 

11. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu salasanalla ja siihen on pääsy ainoastaan Fix My Bike:n henkilökunnalla.

 

12. Oikeus tarkastaa tietoja sekä vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Asiakkailla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa sekä vaatia milloin tahansa tietojen korjaamista tai niiden poistamista rekisteristä. Käyttääkseen tätä oikeutta on asiakkaan otettava yhtettä tietosuoja-asioista vastaavaan yhteyshenkilöön.